ทัวร์จีน บินตรงไม่เหนื่อย“จางเจียเจี้ย”+เฟิ่งหวง 4วัน 2คืน

ชมเมืองหงส์ “เมืองโบราณเฟิ่งหวง” นั่งเรือแจวชมธรรมชาติ
สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
ขึ้นประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจกริมผา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง