ทัวร์จีน ลี่เจียง - แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

-วัดซงจ้าหลิน
-เมืองเก่าจงเตี้ยน
-สะพานแก้วลี่เจียง
-เมืองเก่าซู่เหอ
-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยก
-ไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
-เมืองเก่าลี่เจียง
-แชงกรีล่า
-วัดทิเบตต้าฝ๋อซื่อ
-อุทยานน้ำหยก
-สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง