ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ดิสนียแลนด์ 5วัน3คืน

เลสโก อาตี๋ใหญ่ เที่ยวสุดคุ้มราครโดน ล่องเรือชมเมืองโบราณ นั่งรถไฟแม่เหล็กที่เร็วที่สุดในจีน ท่องดินแดนในฝัน "เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์"

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง