ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC 5 วัน 3 คืน

-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
-ร้านผ้าไหม
-ร้านนวดเท้า
-บัวหิมะ
-ตึก SWFC (Shanghai World Financial Center )
-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
-หาดไว่ทาน
-ถนนนานกิง
-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery
-ร้านหยก
-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
-สวนสนุก Shanghai Disneyland

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง