ทัวร์จีน SPECIAL PRICE จางเจียเจี้ย พิชิตเขาเทียนเหมิน สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4 วัน 3 คืน

• ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
• ชมความงามที่ยิ่งใหญ่แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
• นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง