ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน EK

ปารีส-ดีจอง-กอลมาร์-ลูเซิร์น-แองเกิ้ลเบิร์ก-มิลาน-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง