ทัวร์ยุโรป Midnight Sun 8 วัน 5 คืน

อุทยานฟรอกเนอร์ - มหาวิหารทรุมโซ - หมู่บ้าน A Village - หมู่บ้านเรนเน่ -
ห้างสรรพสินค้า NK

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง