ทัวร์ยุโรป Smart series The Alps 8วัน 5คืน

เยือนกรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่
ชมความงาม“พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
นั่งกระเช้า Cable Car ชมวิวเขาโดโลไมท์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง