ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน

-โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
-จัตุรัสแดง
-วิหารเซนต์บาซิล
-หอนาฬิกาซาวิเออร์
-ห้างสรรพสินค้ากุม
-พระราชวังเครมลิน
-มหาวิหารอัสสัมชัญ
-มหาวิหารอาร์คาเกล มิคาเอล
-หอระฆังพระเจ้าอีวาน
-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
-สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์
-ตลาดอิสมายโลโว่
-โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ
-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
-ถนนอารบัต
-มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
-Zaryadye Park
-พระราชวังซาริซิน่า
-AVIA PARK Shopping Mall

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง