ทัวร์อังกฤษ I LOVE ENGLAND 6 วัน 4 คืน

• ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
• ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน
• ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์
• บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย
• ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม
• ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์
• ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
• อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง