ทัวร์อิหร่าน THE ULTIMATE IN IRAN 8วัน 5คืน

-พระราชวัง Sa’abad Complex
-พระราชวังเนียวาราน
-หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์
-มัสยิดสีชมพู
-พระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส
-สุสานสี่กษัตริย์
-สะพานคาจู
-จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน
-มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์
-Imam Mosque
-พระราชวังอาลี คาปู
-พระราชวังเชเฮล โซตุน
-Vank Cathedral
-หมู่บ้านอับยาเน่ห์
-คฤหาสน์เศรษฐี
-โบรูเจอร์ดี เฮาส์
-พระราชวังโกเลสตาน
-พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง