ทัวร์เกาหลี GRAND BLOSSOM SOUL 5 วัน 3 คืน

• ชมดอกไม้ผลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN
• สัมผัสความงามทางธรรมชาติบน เกาะนามิ
• สนุกกับการปั่น RAIL BIKE ชมวิวธรรมชาติ
• สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โชเกซา
• สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
• ท้าทายความกล้าสะพานกระจกใส
• “Seoullo7017”
• สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คใหม่กรุงโซล
• ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออิโด (เฉพาะช่วงเทศกาล)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง