ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

-ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
-Shopping ตลาดฮาน
-ตื่นตาไปกับแสงสีเทศกาลพลุไฟ สนุกกับการล่องเรือกระด้ง เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง