ช่วง 5 โมงเย็น บริเวณหน้าพระราชวังเก่า บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตรงข้ามกับยอดเขาภูสี จะเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบาง มาตั้งเสื้อนั่งขายสินค้า ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว เรียกแบบภาษาลาวๆว่า " ตลาดมืด " หรือเรียกแบบภาษาไทยว่า " ตลาดค่ำ 

 

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0002.jpg

 

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0077.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0078.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0095.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0094.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0081.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0083.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0084.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0082.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0091.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0086.jpg

ตลาดมืด_๑๙๐๕๑๐_0090.jpg