ตลาดเช้า อีกแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมและชื่นชอบอาหารพื้นเมืองของหลวงพระบาง
ต่างต้องพาตัวเองมาลิ้มลอง ซึ่งนอกจากอาหารพื้นเมืองที่มีให้เลือกแล้วยังมีวัตถุดิบที่แปลกออกไปให้ได้ดูอีกด้วย
ทำให้ตลาดเช้ากลายเป็นเสน่ห์วิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางได้ดี

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0001.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0002.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0003.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0004.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0005.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0006.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0007.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0008.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0009.jpg

 

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0010.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0011.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบางเป็นตลาดสดแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสปป.ลาว ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหลวงพระบาง ทั้งยังสามารถหาอาหารมื้อเช้ากินได้ในราคาประหยัด ซึ่งส่วนมากนักท่องเที่ยวที่ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว มักนิยมแวะเดินชมตลาดเช้าหลวงพระบางก่อนไปเที่ยวต่อ เนื่องจากอยู่ในเส้นทางที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น พระธาตุพูสี พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง 

 

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0012.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0040 - Copy.jpg

 

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0038.jpg

 

 

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0044.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0048.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0041 - Copy.jpg

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0016 - Copy.jpg

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0019.jpg

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0020.jpg

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0021.jpg

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0022.jpg

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0023.jpg

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0024.jpg

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0025.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0026.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0027.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0028.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0029.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0030.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0031.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0032.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0033.jpg

 

ตลาดเช้าหลวงพระบาง_๑๙๐๕๑๐_0034.jpg