พระสัจจธรรม พระศรีศากยมุนีหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวไทยแทบทุกคนต้องการมาสักการะเมื่อมาเที่ยวภูฏาน พระสัจจธรรมมีความสูง 169 ฟุต โครงสร้างของพระพุทธรูปสร้างอย่างประณีตและถือเป็นพระพุทธรูปผลงานชิ้นเอกเลยก็ว่าได้

พระสัจธรรม Big Buddha Bhutan_๑๙๐๕๓๐_0003.jpg

พระสัจธรรม Big Buddha Bhutan_๑๙๐๕๓๐_0007.jpg

พระสัจธรรม Big Buddha Bhutan_๑๙๐๕๓๐_0014.jpg

พระสัจธรรม Big Buddha Bhutan_๑๙๐๕๓๐_0015.jpg

พระสัจธรรม Big Buddha Bhutan_๑๙๐๕๓๐_0013.jpg