พูนาคาซอง ได้ชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่งดงามที่สุดในประเทศภูฏาน มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบตที่สมบูรณ์แบบ สร้างขึ้นในจุดที่แม่น้ำโพและแม่น้ำโมมาบรรจบกันที่เมืองพูคา จึงมีทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงาม ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญของชาวภูฏานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าเป็นจุดที่แม่น้ำ Po Chu และแม่น้ำ Mo Chu ไหลมาบรรจบกันพอดีแห่งนี้ประกอบด้วยหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นพระตำหนัก ศาลาว่าการของเมือง โบสถ์ และวิหาร 

 

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0013.jpg

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0043.jpg

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0045.jpg

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0036.jpg

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0015.jpg

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0001.jpg

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0027.jpg

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0022.jpg

พูนาคาซอง_๑๙๐๕๓๐_0018.jpg