สนามบินพาโร เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเพียงแห่งเดียวของประเทศภูฏาน เป็นหนึ่งในสนามบินสี่แห่งในประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพาโรชู ลึกเข้าไปในหุบเขาราว 6 กิโลเมตรจากมณฑลพาโร เนื่องจากรายล้อมไปด้วยยอดเขาที่แต่ละแห่งสูงไม่ต่ำกว่า 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงถูกจัดให้อยู่ในสนามบินที่มีความท้าทายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

สนามบินพาโร สนามบินยาว1.8กิโล_๑๙๐๕๓๐_0008.jpg

สนามบินพาโร สนามบินยาว1.8กิโล_๑๙๐๕๓๐_0012.jpg

สนามบินพาโร สนามบินยาว1.8กิโล_๑๙๐๕๓๐_0014.jpg

สนามบินพาโร สนามบินยาว1.8กิโล_๑๙๐๕๓๐_0016.jpg