อาหารภูฏาน คนภูฏานรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักทุกมื้อคู่กับเนื้อสัตว์หรือผัก เนื้อสัตว์ที่คนภูฏานนิยมรับประทานได้แก่ เนื้อหมู มันหมู เนื้อวัว เนื้อวัวตากแห้ง เนื้อไก่ เนื้อแกะ และเนื้อจามรี ผักที่รับประทานทั่วไปมีผักขม ฟักทอง หัวผักกาด หัวไชเท้า มะเขือเทศ หัวหอมและถั่วลันเตา ธัญพืชพวกข้าว บักวีต บาร์เลย์ ข้าวโพด รับประทานและเพาะปลูกในหลายพื้นที่ของประเทศขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของท้องถิ่นนั้น 

ห้องอาหารที่ภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0004.jpg

ห้องอาหารที่ภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0005.jpg

ห้องอาหารที่ภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0008.jpg

ห้องอาหารที่ภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0002.jpg