เด็กน้อยภูฏาน เด็กประเทศภูฏานส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เพราะว่าทางรัฐบาลได้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญและได้กำหนดให้เนื้อหาที่เรียนส่วนหนึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

เด็กน้อยภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0003.jpg

เด็กน้อยภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0006.jpg

เด็กน้อยภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0001.jpg

เด็กน้อยภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0005.jpg

เด็กน้อยภูฏาน_๑๙๐๕๓๐_0008.jpg