เมมโมเรียลเชอร์เตน เป็นสถูปที่มีความสำคัญของชาติตั้งอยู่ที่เมืองทิมพู สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1974 โดยพระราชินี อชิ พุนโช โชเดน วังชุกประดับตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ และทุกวันจะมีชาวภูฏานมาเดินวนรอบๆเมมโมเรียลชอร์เตนพร้อมกับสวดมนต์ภาวนาไปด้วย เทศกาลชาวภูฏานก็จะมาสวดมนต์ทำพิธีกันทั้งวัน โดยนำอาหารจากที่บ้านมารับประทานเพื่อมาขอพรให้ประสบความสำเร็จและขอความโชคดีมีชัยให้กับตนเองและครอบครัว 
 

เมมโมเรี่ยลโชเต็น_๑๙๐๕๓๐_0009.jpg

เมมโมเรี่ยลโชเต็น_๑๙๐๕๓๐_0005.jpg

เมมโมเรี่ยลโชเต็น_๑๙๐๕๓๐_0002.jpg

เมมโมเรี่ยลโชเต็น_๑๙๐๕๓๐_0017.jpg

เมมโมเรี่ยลโชเต็น_๑๙๐๕๓๐_0001.jpg

เมมโมเรี่ยลโชเต็น_๑๙๐๕๓๐_0014.jpg